Bli scoutmedlem

Bli scoutmedlem

Scoutkårens namn: Östra Eneby - Haga scoutkår
  • Detta formulär skall endast användas vid inlämning av medlemsuppgifter för att bli registrerad i kåren och hos Scouterna. Registrering med detta formulär genererar ett medlemsskap och tillika ett underlag för medlemsavgift. För frågor angående kåren och eventuell medverkan i kåren ber vi er kontakta respektive avdelning eller info@eneby-haga-scouter.se

  • Medlem

  • 12 siffrigt personnummer
  • Förälder/målsman 1

  • Förälder/målsman 2

  • Vad annat kan du/ni hjälpa till med
  • Medlemsavgift

    När ert barn har deltagit på fler än tre scoutmöten kommer ni att få en faktura på terminsavgiften. Denna ska betalas för att ert barn ska bli försäkrad och få fortsätta delta på spännande aktiviteter med Scouterna.
  • Underskrift