Ledare och funktionärer

Här du kontaktuppgifter till ledare och funktionärer i vår kår.

Hans Fredriksson

Kårordförande
E-post: ordforande@eneby-haga-scouter.se

Kårordförande, ledare spårare/upptäckare söndag

Foto saknas

Pia Hagstedt

Bäverledare
E-post: pia.baver@eneby-haga-scouter.se

Ledare för bäverscouterna

Foto saknas

Andreas Svensson

Spårarledare Upptäckarledare, söndagsgruppen Kårstyrelseledamot
E-post: andreas.sparare@eneby-haga-scouter.se

Ledare för Spårare och Upptäckare (söndagsgruppen)

Foto saknas

Pia Ragnar

Upptäckarledare, Hackspetten (torsdagar) Sekreterare Inköpsdirektör
E-post: inkop@eneby-haga-scouter.se

Ledare för Upptäckarna, kårsekreterare och inköpsansvarig