Styrelsen

Här du kontaktuppgifter till styrelsen i vår kår.

scoutlilja-facebook-magenta

Anna Kassander

Kassör
E-post: anna.kassander@gmail.com

Kassör, webbansvarig

scoutlilja-facebook-ljusbla

Annelie Lindström

Ledare Äventyrare
E-post: annelie.lindstrom@besikta.se

Ledare Äventyrare

scoutlilja-facebook-gron

Annica Holm

Ordföranden Ledare Spårare
E-post: taxsmulan@gmail.com

Ordföranden, Ledare Spårare

scoutlilja-facebook-gult

Hans Fredriksson

Kårordförande
E-post: ordforande@eneby-haga-scouter.se

Kårordförande, ledare spårare/upptäckare söndag

scoutlilja-facebook-ljusbla

Marika Ahola

Ledare
E-post: marikaahola90@hotmail.com

Ledare

scoutlilja-facebook-morkbla

Andreas Svensson

Spårarledare Upptäckarledare, söndagsgruppen Kårstyrelseledamot
E-post: andreas.sparare@eneby-haga-scouter.se

Ledare för Spårare och Upptäckare (söndagsgruppen)